Đăng ký dịch vụ công trực tuyến

Cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, cá nhân liên hệ và làm việc với Phòng VHTT huyện/TP nơi đăng ký để xin giấy xác nhận địa điểm kinh doanh, diện tích từng phòng.
Bước 2: Tổ chức, cá nhân gửi đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke đến Bộ phận 1 cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam (Số 02B, Trần Phú, thành phố Tam Kỳ).
Bước 3: Bộ phận 1 cửa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.
Bước 4: Bộ phận 1 cửa chuyển hồ sơ đến phòng Nghiệp vụ Văn hóa thẩm định, giải quyết hồ sơ. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam có trách nhiệm cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả khi đến thời gian hẹn.
Yêu cầu thực hiện
(1) Địa điểm hoạt động karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính Nhà nước từ 200m trở lên.
(2) Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ, đảm bảo điều kiện về phòng, chống cháy nổ.
(3) Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ phòng.
(4) Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
(5) Đảm bảo ánh sáng trong phòng trên 10 Lux tương đương 01 bóng đèn sợi đốt 40W cho 20m2.
(6) Đảm bảo âm thanh vang ra ngoài phòng karaoke không vượt quá quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép.
- Phù hợp với quy hoạch về karaoke được phê duyệt.
Thành phần, số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ:
(1). Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke (Mẫu 3 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012); Tải về tại đây
(2). Bản sao công chứng hoặc chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
(3) Biên bản kiểm tra điều kiện kinh doanh karaoke Tải về tại đây
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân hoặc tổ chức
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền phân cấp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam.
Lệ phí - Đối với thành phố Tam Kỳ và thành phố Hội An:
+ Từ 01 đến 05 phòng, mức thu lệ phí là 6.000.000 đồng/giấy;
+ Từ 06 phòng trở lên, mức thu lệ phí là 12.000.000 đồng/giấy.

- Đối với các huyện:
+ Từ 01 đến 05 phòng, mức thu lệ phí là 3.000.000 đồng/giấy phép.
+ Từ 06 phòng trở lên, mức thu lệ phí là 6.000.000 đồng/giấy phép.
Kết quả thực hiện Văn bản trả lời
Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.  Tải Nghị định tại đây   Tải Quy chế tại đây
- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 27/02/2012. Tải về tại đây
- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTT ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.   Tải về tại đây
- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 25/7/2011.  Tải Thông tư tại đây  Tải phụ lục tại đây
- Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT. Có hiệu lực từ ngày 15/6/2012.  Tải về tại đây
- Thông tư số 156/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường. Có hiệu lực từ ngày 05/11/2012.    Tải về tại đây
Những trường có dấu * là những trường bắt buộc phải nhập !
Họ và tên *
Số CMT/Hộ chiếu *
Điện thoại
Email *
Tên tổ chức, cá nhân *
Địa chỉ kinh doanh*
select
Số giấy chứng nhận ĐKKD*
Ngày cấp *
Nơi cấp*
Tên nhà hàng karaoke*
Số phòng karaoke*
Diện tích từng phòng (m2) *  
STTTên loại fileChọn tệp tải lên
1 Biên bản kiểm tra điều kiện kinh doanh karaoke (*) (Tải biểu mẫu)
2 Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh số phòng, diện tích từng phòng (*) (Tải biểu mẫu)
3 Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Bản scan có dấu đỏ (*)
Mã xác nhận Nhập mã ở trên vào ô bên cạnh  
Những trường có dấu * là những trường bắt buộc phải nhập !
Mã hồ sơ *
Số CMT/Hộ chiếu *

Cổng thông tin dịch vụ công Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam.
Địa chỉ: Số 02 - Trần Phú - thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: +84 0235 3859879 --- Fax: +84 0235 3859879
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)