Đăng ký dịch vụ công trực tuyến

Thẩm định và tái thẩm định cơ sở lưu trú du lịch: Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (Homestay)
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp trực tuyến theo trình tự sau:
   - Tại trang hiện tại chọn “Nộp hồ sơ”
   - Điền đầy đủ thông tin yêu cầu và đính kèm tệp tin (có thể chụp hình hoặc scan tệp tin)
   - Nhập mã xác nhận
   - Bấm nút “Gửi hồ sơ”
   Hồ sơ đã được gửi đi, người nộp sẽ nhận được một mã số hồ sơ; đồng thời được thông báo qua mail xác nhận về việc hồ sơ đã được nộp thành công. Tổ chức, công dân có thể sử dụng mã số hồ sơ này để theo dõi tình trạng hồ sơ tại mục “Tra cứu” tại mỗi thủ tục hành chính công trực tuyến hoặc tại mục "Tra cứu" ở phía trên. 
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ; tiếp nhận, chuyển phòng chuyên môn nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và phản hồi, hướng dẫn cho tổ chức, công dân nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.
Bước 3: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam  giải quyết hồ sơ. Nếu kết quả hồ sơ có sớm hoặc trễ hơn thời hạn trả kết quả, Sở sẽ gửi mail hoặc điện thoại thông báo cho công dân, tổ chức được biết.
Bước 4: Tổ chức, công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhận kết quả và nộp phí (nếu có). Đồng thời, mang theo hồ sơ giấy (theo như yêu cầu về thành phần hồ sơ) để nộp Sở kiểm tra, đối chiếu và lưu hồ sơ.
Yêu cầu thực hiện (1) Có đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch; 
(2) Có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật đối với cơ sở lưu trú du lịch; 
(3) Phải bảo đảm yêu cầu tối thiểu về xây dựng, trang thiết bị, dịch vụ, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của người quản lý và nhân viên phục vụ theo tiêu chuẩn xếp hạng tương ứng đối với mỗi loại, hạng; 
(4) Cơ sở lưu trú du lịch không được xây dựng trong hoặc liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc phòng, an ninh quản lý, không được cản trở đến không gian của trận địa phòng không quốc gia; phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với trường học, bệnh viện, những nơi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Mẫu 26 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011); Tải mẫu tại đây
 (2) Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch; Tải mẫu tại đây
(3) Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL);  Tải mẫu tại đây
(4) Bản sao có giá trị pháp lý:
+ Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);
+ Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;
+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
+ Văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở cao từ 5 tấng trở lên hoặc có khối tích từ 5000m3 trở lên khi xây dựng mới, cải tạo hay thay đổi tính chất sử dụng;
+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống);
(5) Bản cam kết bảo vệ môi trường đối với Dự án đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú du lịch
(6) Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành;
- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
Thời hạn giải quyết 01 tháng
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Lệ phí 500.000 đồng/giấy phép
Kết quả thực hiện Văn bản trả lời
Căn cứ pháp lý
- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.Tải về tại đây
- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 14/7/2007. 
- Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch. Có hiệu lực từ ngày 30/01/2009.  Tải về tại đây
- Thông tư số 178/2016/TT-BTC ngày 1/11/2016 v/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Tải tại đây
- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 25/7/2011.Tải về tại đây
Những trường có dấu * là những trường bắt buộc phải nhập !
Họ và tên *
Số CMT/Hộ chiếu *
Điện thoại
Email *
Tên cơ sở kinh doanh *  
Địa chỉ *  
Điện thoại *  
Fax
Email
Website
STTTên loại fileChọn tệp tải lên
1 Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Mẫu 26 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011);  (*) (Tải biểu mẫu)
2 Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch (*) (Tải biểu mẫu)
3 Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL) (*) (Tải biểu mẫu)
4 Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có) (*)
5 Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý (*)
6 Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự  (*)
7 Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống)
8 Văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở cao từ 5 tấng trở lên hoặc có khối tích từ 5000m3 trở lên khi xây dựng mới, cải tạo hay thay đổi tính chất sử dụng (*)
9 Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành (*)
10 Bản cam kết bảo vệ môi trường đối với Dự án đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú du lịch  (*)
Mã xác nhận Nhập mã ở trên vào ô bên cạnh  
Những trường có dấu * là những trường bắt buộc phải nhập !
Mã hồ sơ *
Số CMT/Hộ chiếu *

Cổng thông tin dịch vụ công Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam.
Địa chỉ: Số 02 - Trần Phú - thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: +84 0235 3859879 --- Fax: +84 0235 3859879
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)