Đăng ký dịch vụ công trực tuyến

Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch
Trình tự thực hiện
- Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp trực tuyến theo trình tự sau:
    + Tại trang hiện tại chọn “Nộp hồ sơ”
    + Điền đầy đủ thông tin yêu cầu và đính kèm tệp tin (có thể chụp hình hoặc scan tệp tin)
    + Nhập mã xác nhận
    + Bấm nút “Gửi hồ sơ”
Hồ sơ đã được gửi đi, người nộp sẽ nhận được một mã số hồ sơ; đồng thời được thông báo qua mail xác nhận về việc hồ sơ đã được nộp thành công. Tổ chức, công dân có thể sử dụng mã số hồ sơ này để theo dõi tình trạng hồ sơ tại mục “Tra cứu” tại mỗi thủ tục hành chính công trực tuyến hoặc tại mục "Tra cứu" ở phía trên.
- Sau khi duyệt hồ sơ, yêu cầu tổ chức, cá nhân mang đầy đủ hồ sơ gốc đến tại cơ quan thực hiện để kiểm tra và nhận kết quả.
Yêu cầu thực hiện (1) Có quốc tịch Việt Nam, thường trú ở địa phương hoặc làm việc tại khu du lịch, điểm du lịch;
(2) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
(3) Có đủ sức khoẻ khi hành nghề thuyết minh viên;
(4) Đã tham dự lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch;
(5) Có cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các qui định của khu, điểm du lịch và của ngành du lịch.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ: 
+ Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn nghiệp vụ thuyết minh viên do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với khu, điểm du lịch tổ chức được hướng dân tại điểm c, khoản 6, mục III của thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008.
+ 02 ảnh thẻ 3x4 chụp không quá 3 tháng.
+ Giấy chứng nhận sức khỏe .
+ Sơ yếu lý lịch.
+ Giấy cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của khu, điểm du lịch và ngành du lịch được hướng dẫn tại điểm b, khoản 6, mục 3 của thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 15 ngày không kể thứ 7, chủ nhật và ngày lễ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan quản lý khu du lịch, điểm du lịch.
Lệ phí 200.000 đồng/giấy (Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010).
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận.
Căn cứ pháp lý - Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.Tải về tại đây
- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 14/7/2007.Tải về tại đây
- Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch. Có hiệu lực từ ngày 30/01/2009.Tải về tại đây Tải phụ lục tại đây
- Thông tư số 48/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên. Có hiệu lực từ ngày 27/5/2010.Tải về tại đây 
Những trường có dấu * là những trường bắt buộc phải nhập !
Họ và tên *
Số CMT/Hộ chiếu *
Điện thoại
Email *
Họ và tên *
Ngày sinh *
Open the calendar popup.
Giới tính
Dân tộc *
Địa chỉ*
STTTên loại fileChọn tệp tải lên
1 Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn nghiệp vụ thuyết minh viên do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với khu, điểm du lịch tổ chức được hướng dân tại điểm c, khoản 6, mục III của thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 (*)
2 02 ảnh thẻ 3x4 chụp không quá 3 tháng (*)
3 Giấy chứng nhận sức khỏe (*)
4 Sơ yếu lý lịch (*)
5 Giấy cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của khu, điểm du lịch và ngành du lịch được hướng dẫn tại điểm b, khoản 6, mục 3 của thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 (*)
Mã xác nhận Nhập mã ở trên vào ô bên cạnh  
Những trường có dấu * là những trường bắt buộc phải nhập !
Mã hồ sơ *
Số CMT/Hộ chiếu *

Cổng thông tin dịch vụ công Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam.
Địa chỉ: Số 02 - Trần Phú - thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: +84 0235 3859879 --- Fax: +84 0235 3859879
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)